Nieuws

"Wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft geen verstand". Een boutade of een waarheid als een koe? In deze crisistijden lijkt het vooral dat solidariteit vooral het mom is waaronder men noodzakelijke hervormingen afwijst. En het principe dat toelaat om hele en halve waarheden te verspreiden over zaken als de spreiding van de belastingdruk en het aandeel van inkomen en vermogen in de totale belastingontvangsten. Tijd om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen. Al zullen sommigen dat wel weer interpreteren als een provocatie.

Vraag aan een zelfstandige ondernemer wat hem zoal op de kast jaagt en de kans is groot dat de btw als antwoord komt. De btw is een heel bijzondere belasting omdat het een verbruiksbelasting is. Met andere woorden, in het ideale scenario betaalt enkel de eindgebruiker (meestal de consument) de btw. Voor wie diensten of goederen verkoopt of levert, is de btw geen echte belasting omwille van het recht op aftrek. Of zoals een leraar economie in het middelbaar ooit zei: “Voor de handelaar is de btw winst noch verlies”.

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe belasting op firmawagens die de regering eind 2011 heeft ingevoerd, niet de verhoopte 200 miljoen euro (8 miljard Belgische frank!) zal opbrengen. Je hoefde geen glazen bol te hebben om te voorspellen dat net zoals de meeste andere belastingen, ook de nieuwe regels inzake het voordeel van alle aard op een firmawagen, een gedragsverandering te weeg zouden brengen. De evolutie naar kleinere en (op papier) zuinigere firmawagens, die al was ingezet met de invoering van de aftrekbeperking, zet zich nu versneld door.

Pagina's