Dossiers

De overheid reguleert heel wat van de activiteiten van burgers en bedrijven.
Goed uitgewerkte, duidelijke en betrouwbare wetten dragen bij tot de rechtszekerheid die nodig is voor een bloeiende economie.

Het is een kenmerk van onze huidige, moderne maatschappij dat de overheid door uitgebreide regelgeving probeert om de risicoloze samenleving te bewerkstelligen. Er zijn maar weinig aspecten van het dagelijkse (economische) leven die niet gereguleerd worden.