Een efficiënte overheid als motor voor de welvaart

De kunst bestaat er dus in het evenwicht te vinden tussen voldoende overheidsinterventie als kader waarin de economie zich kan ontwikkelen zonder dat de omvang van de overheid ontspoort waardoor het private initiatief wordt verstikt. Dit dossier wil een leidraad zijn in het zoeken naar dat evenwicht.

Ondernemers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met dit dossier en de maatregelen die er in worden voorgesteld, wil UNIZO die verantwoordelijkheid opnemen. Het terugbrengen van de omvang van de overheid tot haar juiste proportie en het verminderen van de administratieve lasten en de regeldruk, zullen de economische groei stimuleren.