Administratieve vereenvoudiging: de aanhouder wint

De overheid reguleert heel wat van de activiteiten van burgers en bedrijven.
Goed uitgewerkte, duidelijke en betrouwbare wetten dragen bij tot de rechtszekerheid die nodig is voor een bloeiende economie.

Het is een kenmerk van onze huidige, moderne maatschappij dat de overheid door uitgebreide regelgeving probeert om de risicoloze samenleving te bewerkstelligen. Er zijn maar weinig aspecten van het dagelijkse (economische) leven die niet gereguleerd worden.

Net zoals die samenleving wordt ook de regelgeving steeds complexer. Nieuwe technologieën en economische activiteiten monden uit in nieuwe regelgeving. Het ontleden, interpreteren en correct doen toepassen van al die regelgeving is het werk geworden van specialisten, die vaak nog als enige door de bomen het bos kunnen zien.

Te midden van dit bos staat de zelfstandige ondernemer, die vaak noch over de tijd, noch over de financiële middelen beschikt om al deze regelgeving te doorgronden of te laten doorgronden.Steeds meer zelfstandige ondernemers ervaren de complexe regelgeving als een juk, dat hen belet om een bestaande zaak uit te bouwen of een pas gestarte onderneming echt van de grond te krijgen.

Zelfstandige ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie . Het is belangrijk dat zij, binnen de grenzen van de ethiek en het rechtvaardige, alle ruimte krijgen om te ondernemen.