Ondernemers zijn onze mannen en vrouwen op de muur

“You want me on that wall. You need me on that wall”

Het is waarschijnlijk één van de meest beroemde en meest beklijvende momenten uit de filmgeschiedenis. Puur dynamiet, zoals een Vlaamse recensent ooit neerpende. Wie het heeft gezien, weet wat we bedoelen. Het kruisverhoor uit de film “A Few Good Men”. Een jonge officier die het als aanklager aandurft om een respectabele kolonel het vuur aan de schenen te leggen. En hem uiteindelijk ook op de knieën krijgt. Spektakel, drama én gerechtigheid allemaal vervat in enkele minuten weergaloze film. Prachtig. Flinke stuiver verdiend aan de box office. Prijzen gewonnen. Een schoolvoorbeeld van hoe je films moet maken.

Maar er is meer.

Film of televisie zijn vaak een metafoor voor de samenleving. Dat is met het audiovisuele vuurwerk uit A Few Good Men niet anders. Jack Nicholson doet veel meer dan gewoon Colonel Nathan R. Jessup spelen . Hij geeft ons een boodschap mee. De boodschap van de mannen en de vrouwen op de muur. Die bereid zijn hun leven te geven om ons te beschermen. Die vechten voor onze vrijheid. Dezelfde vrijheid die ons net toelaat om hen te beschimpen. Een soldaat vecht voor iedereen, ook voor een pacifist. Dat is de grote paradox van de mannen en de vrouwen op de muur. Ze strijden ook voor wie hen minacht. Of hen overbodig vindt.

I did my fucking job!

Vergeef het mij, maar bijna 7 jaar werken en lobbyen voor zelfstandige ondernemers heeft ook van mij een Colonel Jessep (het personage gespeeld door Jack Nicholson) gemaakt. Wie platitudes over en intentieprocessen van ondernemers wil lezen, hoeft er maar het eerste het beste lezersforum op het wereldwijde web op na te lezen. De doorsnee Vlaming, vaak verscholen achter een anoniem alterego, spuwt graag en gretig zijn gal over al die zelfstandigen-met-dikke-BMW-en-villa-in-Spanje. Of was het een Mercedes? En niet Spanje maar Frankijk? Whatever. U begrijpt ongetwijfeld waar ik naartoe wil.

De doorsnee Vlaming heeft graag zekerheid van wieg tot graf. Voor die zekerheid rekent hij op de overheid. De overheid werkt echter niet gratis.

Net zoals Colonel Jeesup heb ik de tijd noch de zin om het maatschappelijk belang van ondernemers uit te leggen aan mensen die teren op de vruchten van het harde labeur van die ondernemers. En tezelfdertijd spuwen op diezelfde ondernemers.

 Voor zij die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig. Voor zij die het nog steeds niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

__________