De soep van de 309 %-aanslag wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend

Er is de laatste weken heel wat te doen over de strijd van de fiscus tegen het inbrengen van private kosten in een vennootschap. Een reis op kosten van de vennootschap? Een etentje waarvan niet meteen duidelijk is wat het zakelijke karakter dan wel is? Een iPad of ander gadget betaald door de vennootschap? Gedaan ermee! De fiscus waakt en aarzelt niet om u de rekening te presenteren: verwerpen van de kost als beroepskost bij de vennootschap en daarbovenop de aanslag geheime commissielonen, ten belope van 309%. Gevolg: ongerustheid en angst alom. Maar zoals zo vaak wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. We verklaren ons nader.

Het is belangrijk te weten dat het niet verboden is om private kosten door de vennootschap te laten betalen. De fiscale wetgeving eist in dat geval wel dat er een bewijsstuk wordt opgemaakt, de fameuze “fiche”, waarop exact wordt ingeschreven hoeveel het bedrag van het voordeel bedraagt dat bijvoorbeeld een zaakvoerder haalt uit het feit dat zijn vennootschap bepaalde private kosten draagt. Het meest bekende voorbeeld is ongetwijfeld het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een bedrijfswagen.  De aftrekbaarheid van de kost in hoofde van de vennootschap zal immers (in principe) toegelaten worden, als de fiscus tezelfdertijd een voordeel kan belasten in hoofde van de genieter van het voordeel.

Het hoeft geen betoog dat men soms wel private kosten door de vennootschap laat betalen, maar nalaat om een fiche op te stellen. In dat geval voorziet de fiscale wetgeving in een sanctie. En die sanctie is de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Wanneer deze bijzondere aanslag wordt toegepast, wordt in de eerste plaats de kost verworpen. Vervolgens wordt er een bijkomende aanslag gevestigd ten belope van 300% van de verworpen kost. Vermeerderd met 3% crisisbelasting (x 300%) maakt dit 309%.

Kortom, in tegenstelling tot sommige (pers)berichten van de afgelopen weken, is de 309% geen passe-partout die de fiscus te pas en te onpas kan gebruiken. De aanslag kan enkel worden toegepast indien er geen fiche werd opgemaakt, of indien de bedragen op de fiche onjuist of onvolledig zijn.

UNIZO heeft er geen problemen mee dat de 309% wordt toegepast op private kosten die niet door een fiche verantwoord worden. Wie het spel niet eerlijk speelt, riskeert zijn gat te branden en moet op de blaren zitten.
Maar UNIZO vraagt wel dat de fiscus de 309% verstandig en rechtvaardig toepast. De regels in verband met het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een bedrijfswagen werden eind 2011 (en in maart 2012) grondig gewijzigd. Ze werden er helaas niet eenvoudiger op. De kans is dan ook groot dat er fouten zullen worden gemaakt bij het opstellen van de fiches. Het zou bijzonder wrang zijn als de fiscus hiervan gebruik maakt om nog wat extra geld binnen te rijven door in dat geval de aanslag van 309% toe te passen!